Räätälöityjä ratkaisuja

Sinulla on tilat - meillä on kalustus ratkaisu

Käytämme tehokasta ja laatulähtöistä toimintamallia, joka etenee toteutukseen asti.

Projekti-idea

Sinulla ja tilaajalla on tilaan tai kalusteratkaisuun liittyvä projekti-idea. Monet kysymykset kaipaavat vastausta ja tällöin projektimyyntimme on hyvä aloituspiste

Edellytykset

Käymme läpi projektin "mitä siellä tehdään" toiminnallisuuden lisäksi myös tilan mitat, olemassa olevat materiaalit, mitä niistä voitaisiin säilyttää, mitä kierrättää muihin kohteisiin sekä monia muita lopputuloksen kannalta ratkaisevia tekijöitä.

Ehdotus

Analysoimme ja suunnittelun jälkeen annamme asiakkaalle projektiehdotuksen varusteineen ja kalusteineen.

Toimitus ja asennus

Huolehdimme koko tilan kalustetoimituksesta, jos niin haluat. Kalusteet paikoilleen asennettuna, paketeista purettuna ja käyttökuntoon asennettuina. Aikataulun mukaisesti.

Valmis !